Amatör Denizcilik Sınavında Çıkmış Güncel Sorular

Amatör Denizcilik Sınavında Çıkmış Güncel Sorular

Amatör Denizcilik Sınavı için hazırlanan arkadaşlara kaynak olabilecek, nasıl soruların sorulduğu konusunda bilgi verecek güzel bir yazı oldu. Umarım faydalı olur.

Şimdiden sınava girecek herkese başarılar dilerim 🙂

 

01) Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanı nedir?

Omurga

02) Teknede “Omurga” nedir?

Tekne iskeletinin altında bulunan ve baitan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

03) Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine ne ad verilir?

Kemere

04) Teknede “Kemere” nedir?

Karşılıklı postaları birbirine bağlayan ve üzerine güvertenin kurulduğu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

05) Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?

Bodoslama

06) Teknede “Bodoslama” nedir?

Teknenin başını ve kıçını oluşturmak için uzanan, düşey veya eğik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

07) Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara ne denir?

Posta

08) Teknede “Posta” nedir?

Omurgaya bağlanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren eğri elemanlara posta denir.

09) Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya, ne denir?

Dümen palası

10) Teknede “Dümen Palası” nedir?

Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini sağlayan levhaya dümen palası denir.

11) Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası nedir?

Küpeşte

12) Teknede “Küpeşte” nedir?

Posta başlarını birbirine bağlayan ve güvertenin en dıştaki ilk parçası küpeşte denir.

13) Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına ne ad verilir?

Borda

14) “Borda” teknenin hangi bölümüdür?

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dış kısmına borda denir.

15) Teknenin su altında kalan dış kısmına ne ad verilir?

Karina

16) “Karina” teknenin hangi bölümüdür?
Teknenin su altında kalan dış kısmına karina denir.

17) Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?

Sintine

18) “Sintine” teknenin hangi bölümüdür?

Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

19) Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?

Alabanda

20) “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür?

Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.

21) Teknenin bel kemiği, temel yapı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Omurga

22) Teknede su yağ vb) sıvıların biriktiği, teknenin iç tabanı neresidir?

Sintine

23) Dümen palasını kontrol eden parça aşağıdakilerden hangisidir?

Dümen veya yeke

24) Aşağıda sayılan parçalardan hangisi teknenin gövdesine ait değildir?

Yelken, Yeke, Dümen, Sintine?

Yelken

25) Aşağıda sayılan dört parçadan üçü birbiriyle bağlantılıdır) Farklı olan parça hangisidir?
Yelken, Yeke, Dümen, Sintine
Yelken

26) Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?

Fora

27) “Fora” komutunun anlamı nedir?

Bir yere bağlı halat veya düzeneğin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

28) Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?

Toka

29) “Toka” komutunun anlamı nedir?

Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancağın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.

30) Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komut nedir?

Laçka

31) “Laçka” komutunun anlamı nedir?

Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boşlanması için verilen komuttur.

32) Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komut nedir?

Volta

33) “Volta” komutunun anlamı nedir?

Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere bağlanması için verilen komuttur.

34) Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komut nedir?

Arya

35) “Arya” komutunun anlamı nedir?

Bir halat yardımıyla yukarı çekilmiş yelken, bayrak, flama gibi şeylerin aşağı indirilmesi için verilen komuttur.

36) Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?

Hisa

37) “Hisa” komutunun anlamı nedir?

Herhangi bir şeyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

38) Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?

Vira

39) “Vira” komutunun anlamı nedir?

Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.

40) Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut nedir?

Mayna

41) “Mayna” komutunun anlamı nedir?

Bir yükün indirilmesi, aşağı doğru yavaşça bırakılması için verilen komut maynadır.

42) “Aborda” olmak nedir?

Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına aborda denir.

43) Bir teknenin, bir başka tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanaşmasına ne denir?

Aborda

44) “Alarga” nedir?

Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

45) Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?

Alarga

46) “Usturmaça” nedir?

Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara usturmaça denir.

47) Teknenin iskeleye veya başka bir tekne üzerine bağlanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmış balon veya silindir şeklindeki yastıklara ne ad verilir?

Usturmaça

48) “Avara olmak” nedir?

Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına avara olmak denir.

49) Teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılmasına ne denir?

Avara

50) “Alabora olmak” nedir?

Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

51) Bir teknenin ters dönmesine ne denir?

Alabora

66) “Kemere hattı” nedir?

Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.

67) Pupa-Pruva doğrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?

90 derece

68) Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

Sancak

69) Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

İskele Baş omuzluk

70) Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesiştiği noktaya bir saat yerleştirirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

Sancak Kıç omuzluk

71) Teknenin rüzgarın geldiği tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir?

Rüzgar üstü

72) Teknede rüzgârın geldiği tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldığı sürece ne denir?

Rüzgar altı

73) Bir teknenin pupası neresidir?

Teknenin arka yönü, arkası

74) Bir teknenin pruvası neresidir?

Teknenin ön yönü, önü

75) Pupa yönüne bakıldığında teknenin iskele tarafı neresidir?

Sağ

76) Pruva yönüne bakıldığında teknenin sancak tarafı neresidir?

Sağ

77) Teknenin baş ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köşelere ne denir?

Omuzluk

78) Bir yere aborda olan tekne, bu yerden başka bir yere gidebilmek için ne yapar?

Avara

79) Aşağıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?

Aborda

85) Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?

Arma

86) Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz pencerelere ne ad verilir?

Lumboz

87) “Lumboz” nedir?

Bordalara açılmış ve teknenin içine hava ve ışık girmesini sağlayan sızdırmaz pencerelere lumboz denir.

88) Kemerelerin üstünü kaplayan ve baştan kıça uzanan alana ne ad verilir?

Güverte

89) Teknelerde başta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?

Irgat

91) Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?

Güverte donanımı

92) Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?

Puntel

93) “Puntel” nedir?

Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.

94) Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?

Vardevela

95) “Vardavela” nedir?

Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.

96) Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatı nedir?

Manika

97) “Manika” nedir?

Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını sağlayan donatıya manika denir.

98) Bir teknede direği bas-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?

Istralya

99) “Istralya” nedir?

Bir teknede direği bas-kıç doğrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.

100) Bir teknede direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa ne ad verilir?

Çarmıh

101) “Çarmıh” nedir?

Bir teknede direği bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine bağlayan tel veya çubuğa çarmıh denir.

102) Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene göre isimlendirilen halata ne ad verilir?

Iskota

103) “Iskota” nedir?

Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettiği yelkene göre isimlendirilen halata ıskota denir.

104) Mandar halatının ana işlevi nedir?

Yelkeni basıp, indirmeye yarar.

105) Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?

“Mandar”

106) Yelkenli teknelerde direğin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana doğru açan metal veya ahşap çıkıntılara ne ad verilir?

“Seren”

107) Denizcilikte kullanılan bağların ana özelliği nedir?

Sağlam tutan ve kolayca çözülebilir olmalarıdır.

108) Halatın bağ yapılan ucuna ne denir?

“Çıma”

109) Bir halatın çıma’sı neresidir?

Halatın bağ yapılan ucuna çıma denir.

110) Halatın yükü taşıyan kısmına ne denir?

“Beden”

111) Bir halatın beden’i neresidir?

Halatın yükü taşıyan kısmına beden denir.

112) İzbarço bağının özellikleri nelerdir?

Sıkışmaz, kaymaz ve kolayca açılır.

113) Kesilen halatın uç kısmındaki kolların dağılmaması için, halat çımasına hangi bağın yapılması gerekir?

“Piyan”

114) Aborda olan bir teknenin ileri-geri gitmesini önlemek, yanaşma manevrası sırasında teknenin süratini kontrol etmek için kullanılan halatlara ne ad verilir?

“Bas – Kıç Halatı ile Pürmeçe”

115) Aborda olan bir teknenin rüzgar ve akıntı etkisiyle rıhtımdan uzaklaşmasını engelleyen halatlara ne ad verilir?

“Koltuk halatı”

118) Bir halat koçboynuzuna nasıl volta edilir?

Sekiz çizecek şekilde son tur ters olarak

119) “Roda” nedir?

Halatın düzgün bir şekilde sarılmasına roda denir.

120) Bir bağın kolayca çözülmesi ve gevşetilmesi istenirse bağ nasıl yapılır?

“Foralı”

121) Halatın yüküne esneklik kazandırmak ve yükü paylaştırmak için ne yapılır?

Bosa yapılır.

123) Yekeli teknede yekenin ucu sancağı gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?

“İskele”

124) Yekeli teknede yekenin ucu iskeleyi gösteriyorsa tekne hangi yöne gider?

“Sancak”

125) Sola devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

“Sancak”

126) Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

“Sancak”

127) Sola devirli bir pervane kullanan teknenin başı ileri yolda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

“İskele”

128) Sağa devirli bir pervane kullanan teknenin kıçı tornistanda pervane etkisiyle hangi yöne çeker?

İskele

129) Dümenin dönmek istenen tarafa basılabildigi kadar döndürülmesi için verilen komut nedir?

“Alabanda”

131) Tam pruvanızda gördüğünüz kayalıktan kurtulmak için dümen komutu ne olmalıdır?

Kayalığı sancakta bırak, kayalığı iskelede bırak, iskele alabanda, sancak alabanda …

132) İki tarafı da kayalık dar bir kanaldan geçerken hangi dümen komutu yanlıştır?

“Alabanda”

133) Hangi dümen komutu iskele baş omuzlukta gördüğünüz size oldukça yakın demirli bir tekne ile çatışmanıza neden olabilir?

İskele 45

134) Denizden iskeleye doğru esen sert rüzgar veya manevra sahasının darlığı nedeniyle teknenin bası açılamıyorsa hangi manevrayla avara edilir?

Başı sabit tutularak kıçı rüzgar üstüne doğru açılır.

135) Eğer rüzgar iskele boyunca esiyorsa iskeleye nasıl yaklaşılmalıdır?

Teknenin başını rüzgara vererek.

136) Tornistanda kıçı iskeleye çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.
Teknenin iskelesinden, rıhtımın sancağından.

137) Tornistanda kıçı sancağa çeken bir tekne, rüzgarsız bir havada tercih durumu varsa iskele veya rıhtıma hangi taraftan aborda olmalıdır.
Teknenin sancağından, rıhtımın iskelesinden

138) Bas üstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komut aşağıdakilerden hangisidir?

“Funda demir”

139) Demirlemede kullanılan “Funda Demir “
komutunun anlamı nedir?

Baş üstünde bulunan kişiye demir atması için verilecek komuttur.

140) Demir alma işlemi sırasında baş üstündeki kişi kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu hangi terimi kullanarak haber verir?

“Salpa”

141) Demirlemede kullanılan “Salpa“ teriminin anlamı nedir?

Demir alma işlemi sırasında bas üstündeki kişi kaptana, çapanın dipten kurtulduğunu bildirir.

142) Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin oldugu, durumuna ne denir?

“Apiko”

143) Demirlemede kullanılan “Apiko” teriminin anlamı nedir?

Demir alma sırasında, çapanın dipten kurtulmadan önceki, zincirin dikine ve gergin olduğu duruma apiko denir.

144) Demir alma işlemine başlayacaksınız, baş üstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komut nedir?

Vira demir

145) Demirlemede kullanılan “ Vira “ komutunun anlamı nedir?

Demir alma işlemine başlayacaksınız, baş üstündeki arkadaşınıza ırgata sarma (alma) yönünde vereceğiniz komuttur.

146) Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına ne denir?

“Kaloma”

147) Demirlemede kullanılan “Kaloma” teriminin anlamı nedir?

Çapaya bağlı halat ve/veya zincirin denize verilen miktarına kaloma denir.

148) Hareket halindeki zincirin akışının durdurulması için verilmesi gerek komut nedir?

“Aganta”

149) Demirlemede kullanılan “Aganta” komutunun anlamı nedir?

Hareket halindeki zincirin akısının durdurulması için verilmesi gerek komuttur.

150) Ani gerilimlerden ırgatın dişlilerinin zarar görmemesi için, demir zinciri veya halatın yükünün bir halat aracılığıyla alınıp, bir koç boynuzuna veya babaya aktarma işlemine ne denir?

Boşa tutmak

151) Demirlerken, yaygın bilinen ve kullanılan şekliyle, rüzgar ve akıntı teknenin ne tarafından alınmalıdır?

Baş, pruva

152) Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız) 12 m) derinliğe tamamen zincir kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?

48 m

153) Uygun bir zemine normal hava şartlarında demir atacaksınız) 5 m) derinliğe tamamen halat kullanıyorsanız kaç metre kaloma verirsiniz?

50 m

154) Çapaya bağlı 5 metre zincir ve devamında halat kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?

Derinliğin 6 katı

155) Uygun bir zemine, 9 metre derinliğe ve normal hava şartlarında tamamen zincir kullanarak demir atacaksınız) Kaç metre kaloma verirsiniz?

36 m

156) Çapaya bağlı sadece zincir kullanılan bir tekne, demirleme sırasında ne kadar kaloma vermelidir?

Derinliğin 4 katı

159) Çift çapa demirlemede iki zincir arasındaki açının ne kadar olması önerilir?

40 derece

160) Demirledikten sonra çapanın tutup tutmadığını aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle anlarsınız?

Hafifçe tornistan yol verip sarsılmayı görerek

161) Demirlemede çapaya şamandıra bağlanması niçin önerilir?

Bir takılma durumunda çapanın yerini bilmek ve çapayı kurtarmak için önerilir.

163) Çok yakınınızdaki bir tekneden “tehlike” çağrısı aldınız) Yasal sorumluluğunuz nedir?

Yardım etmek zorunluluktur.

164) Bir tehlike durumunda, tekne kurtarma işlemiyle ilgili olarak size yardıma gelen tekne kaptanıyla hangi hukuksal durumu mutlaka karara bağlamalısınız?

Yardım karşılığı maddi bir isteği olup olmadığını karara bağlamak gerekir.

166) Kötü hava şartlarında güvertede çalışırken aşağıdaki hangi teçhizatı mutlaka kullanmalıyız?

Can emniyet halatı

167) Denize Adam Düşmesi durumunda, çevredeki tekneleri uyarma amacıyla işaret şamandırasının ucunda hangi harf sancağı takılı olmalıdır?

O (Oscar)

168) Deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gündüz vakti “Denize Adam Düştü” durumu diğer teknelere nasıl duyurulur?

Ses ve ışık ile ikaz, telsiz ile bildirmek, deniz adam düştü (oscar) sancağı toka etmek

169) Denize düşen adamı pervaneden sakınmak için hangi manevra yapılır?

Vites boşa alınır.

170) 080 derece rotasına ilerlerken sancak taraftan denize adam düşürdünüz) Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız) Hangi dereceye gelince, dümeni ters alabandaya basarak kurtarma rotasına girersiniz?

140 derece

171) 180 rotasına ilerlerken iskele taraftan denize adam düşürdünüz) Williamson dönüşüyle kurtarma manevrası yapacaksınız) Hangi dereceye döner ve sonra, ters alabandayla hangi rotaya girersiniz?

120 derece

172) Gece vakti “Denize Adam Düştü” durumlarunda hangi tip can simidi kullanılır?

Işıklı can simidi

173) Çatışma halinde ilk yapılması gereken nedir?

Önce can emniyeti sağlanır, sonra teknenin su yapıp yapmadığı kontrol edilir.

174) Çatısma sonrası, suyu kesmek için gerekli önlemleri aldığınız halde batma ihtimaliniz varsa ne yapılmalıdır?

Ne kadar zaman teknenin yüzmeye devam edeceği hesaplanır.

175) Karaya oturmuş bir tekne, oturulan bölge hakkında hiç bir bilgi elde edilememişse, öncelikle hangi yönde yüzdürülmeye çalışılmalıdır?

Oturduğu yönde (tornistan yaparak)

176) Karaya oturmuş bir teknenin, yardım almadan tekrar yüzdürülmesi hangi yöntemle sağlanabilir?

Motorla, ağırlıgı bir tarafa vererek, ağırlığı azaltarak

177) Bir teknenin isteyerek karaya oturtulması halinde, üzerinde ne kadar yol olmalıdır?

Dümen dinleyecek kadar bir yol

178) Bir tekne isteyerek karaya oturtulurken tekrar yüzdürüleceği düşünülerek ne yapılmalıdır?

Kıç demiri atılmalıdır.

179) Yedeklemeyi kim kontrol eder?

Yedeklenen tekne kaptanı kontrol eder.

180) Yedekleme sırasında yedek halatı hangi pozisyonda olmalıdır?

Terazilenmiş olmalıdır.

181) Yedek halatı tekne üzerinde nereye volta edilmelidir?

Kurtağzı, koçboynuzu ve vinçe

182) Yedekleme sürati ne olmalıdır?

Gövde sürati kadar, su hattı boyuna göre olan

183) Bir yangının meydana gelmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekir?
Oksijen, yanıcı madde, kıvılcım
Hepsi

184) Aşağıdakilerden hangisi teknede yangın nedenlerindendir?

Motorun aşırı ısınması, Elektrik tesisatındaki aksaklıklar, Eksoz borusunun iyi yalıtılmaması, Kaynak sırasında oluşan kıvılcım,
Akü başlarından oluşabilecek kıvılcım, Metal parça kesilirken çıkan kıvılcım, Sigara içmek, Açık ızgara yapmak, Aşırı sıcaklarda teknenin havalandırılmaması, Yemek yapma sırasına oluşan kıvılcım.
Hepsi

185) Teknelerde yağ ve yakıtın sebep olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

Sintinenin ve motor çevresinin temiz tutulması gerekir.

186) Teknelerde gaz tüplerinin yangına neden olmaması için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir.
Gaz tüplerinin iyi havalanan yerlerde sıkıca kapalı tutulması gerekir.

187) Teknelerde elektrik arızalarının neden olabileceği yangınları önlemek için aşağıdaki hangi hususa dikkat etmek gerekir?

Acemice yapılan ilavelerden kaçınılması, elektrik kablolarının eskiyenlerinin değiştirilmesi

189) Seyir sırasında güvertede yangın çıkması durumunda önce ne yapılmalıdır?

Yangın ihbarında bulunulması ve teknenin yavaşlatılması, rüzgarın tekneye en az zarar verecek yerden alınmaya gayret edilmelidir.

190) Güvertede sancak kıç omuzluktaki dolap içinde muhafaza ettiğiniz yedek benzin bidonunuz devrilmiş ve içindeki çok az miktardaki yakıtın tamamı dolap içine dökülmüştür) Misafirlerinizden birinin sigarasından rüzgarın kopardığı bir ateş parçası, dolap kenarından sızan benzinle temas ederek kıç üstünde yangına neden olmuştur) Yangına taşınabilir söndürücüyle müdahale etmeden önce hangi manevrayı yaparsınız?

Yavaşlayarak tekneye rüzgarın pruvadan gelmesini sağlamak gerekir.

191) Güvertede çıkan yangında gerekli manevra yapıldıktan sonra, yanan malzeme denize atılamıyorsa yangına nasıl müdahale edilir?

Yangın söndürücü ile veya yangın battaniyesi ile

192) Kamara içinde çıkan yangına nasıl müdahale edilmelidir?

Hava akımı önlenir, yangın battaniyesi veya yangın söndürücü ile müdahale edilir.

193) Gerilim altındaki elektrikli cihaz veya elektrik tesisatı yangınlarına aşağıdaki hangi malzemeyle müdahale edilmez?

Deniz suyu ile müdahale edilmez.

194) Yangın battaniyesi, yangın başladığında hemen alevlerin üstüne kapatılmalıdır) Bu hangi amaçla yapılır?

Hava ile teması kesmek için

195) Teknelerde katı, sıvı, gaz yangınlarına karşı hangi tip yangın söndürücü kullanılması önerilir?

Kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı

196) Teknelerde çıkabilecek elektrik ve motor bölmesi yangınlarında hangi tip yangın söndürücü kullanılması tavsiye edilir?

Karbondiyoksitli

197) Yangın Söndürme Cihazlarını farklı yangın tiplerine karşı kullanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Doğru tipte söndürücüyü belirtilen tipte yangına karşı kullanmak gereklidir.

198) Yangın söndürücülerin bakıma gönderilmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hangi hususa dikkat edilmelidir?

6 ayda bir bakım yaptırılmalıdır.

199) Tekne kimin emriyle terk edilir?

Kaptan

200) Tekneyi terk edecek kişiler neden üzerinde uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) taşımalıdır?

Hipotermiden korunmak için

201) Tekneyi bir tehlike anında terk ederken, kişisel açıdan yapılacak en önemli hazırlık hangisidir?

Tekneyi terk edecek kişiler, üzerlerine uygun giysiler (bere, eldiven, yün giysi, tulum, rüzgarlık, yağmurluk) giymelidir.

202) Kışın soğuk denizlerde denize düşen bir kazazede için en büyük tehlike asağıdakilerden hangisidir?

Hipotermi

203) Tekneyi terk ederken denize atlamanız gerekirse, hangi pozisyonda atlarsınız?

Çivileme

204) Tekneyi terk sırasında can salınız hasar gördü, bu nedenle suyun içinde yardım bekleme durumundasınız, ne yaparsınız?

Kollar vücuda yapışık, ayaklar birbirine bitişik

205) Açık denizde, su içinde yardım beklemek zorunda kalan birden fazla kazazede, nasıl davranmalıdır?

Grup oluşturarak birbirine sokulmalıdır.

206) Can salına bindiniz, bütün kazazedeleri can salına aldıktan sonra ilk olarak ne yaparsınız?

Deniz demiri ile çekerek teknenin 80 – 100 metre açığına gelinir.

207) Emniyetli mesafeye açılan can salında öncelikle ne yapmalıdır?

SART çalıştırılır.

208) Kazazedeler can salı içinde ne miktarda su kullanmalıdır?

Günde 2 su bardağı (50 cl)

209) Can salında bulunan deniz tutmasına karşı ilaçlar ne zaman kullanılır?

Mide bulantısı olur olmaz

210) “EPIRB” nedir ?

Emergency Position Indicating Radio Beacon
(Acil durumda, teknenin bulunduğu pozisyonu arama kurtarma merkezine bildiren verici cihaz)

211) Yaralanma, zehirlenme, kan şekerinin düşmesi gibi durumlarda beyne gelen kan miktarında azalma veya hiç kan gelmemesi geçici bilinç kaybına (bayılmaya) neden olur) Bu durumdaki hasta eğer kusmuyorsa hangi pozisyonda bekletilmelidir?

Yana yatırılmış bacaklar hafif karına bükülmüş, altta kalan kolu beden doğrultusunda uzatılmış, baş altta kalan kola dayanmış, üstte kalan el yanak ile kolun arasına sokulmuş pozisyonda

212) Baygın durumdaki hasta ağrılı uyarılara cevap vermiyorsa; idrar veya dışkısını kaçırıyorsa, koma durumundadır) Bu durumdaki hasta veya kusan veya üst solunum yollarında kanaması olan hasta, hangi pozisyonda bekletilir?

Baş yana çevrilir, giyisiler gevşetilir, kolonya gibi sert kokular koklatılır.

214) Temel Yasam Desteğine başlanacak bilincini kaybetmis bir kazazedede önce hangi kontrol yapılır?

Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım kontrol edilir.

215) Hava yolunun açık olduğunu gördüğünüz ve nabız aldığınız kazazedede solunum olmadığını saptadınız, ilkyardıma nasıl devam edersiniz?

Suni solunum ile

216) Hava yolu açık ama kalp atışları saptanamayan kazazedeye ilkyardım nasıl uygulanır?

Suni solunum yanısıra, göğüs masajı

217) Kalp masajında elinizi nereye koyarsınız ve hangi tempoyla uygularsınız?

Gögüs kemiğinin 1/3 alt kısmına eller konur ve dakikada 60 defa uygulama yapılır.

218) Tek kişi, kalp masajı ve suni solunumu birlikte uygulayacaktır, hangi sırayla uygulamalıdır?

2 kez suni solunum, 15 kez kalp masajı

219) İki kisinin uygulayacağı Temel Yasam Desteginde sıra nasıl olmalıdır?

1 kez suni solunum, 5 kez kalp masajı

220) Dört periyotluk Temel Yasam Desteği sonunda kazazededen nabız almaya başladınız ve gözbebekleri küçülmeye basladı, Henüz solunum baslamamışsa ne yaparsınız?

Suni solunum

222) Kolda, dirsekten asağı bölgede, çok ağır atar damar kanaması olan kazazedeye turnike uygulayacaksınız, Turnikeyi nereye uygular, hangi aralıklarda hangi süre gevsetirsiniz?

Kemik ile damarın sıkışması sağlanır, 20 dakika sıkılı, 5-10 saniye gevşek olarak uygulanır.

223) Yara nasıl ve hangi malzemeyle temizlenmelidir?

Oksijenli su, Batticon, Rivanol ile temizleme yapılır.

224) Kapalı yaralara nasıl müdahale edilmelidir)

Kalp seyiyesinin üzerine kaldırma ve soğuk tedavisi yararlı olabilir.

225) Yaralanma sonucu vücutta yabancı cisim kalmıssa nasıl müdahale edilir?

Cisim hareket ettirilmez, çıkartılmaya çalışılmaz, bölge kalp bölgesinin üzerine çıkarılmaya çalışılır.

 

Yazar Hakkında
Toplam 307 yazı
naturelbilgi
naturelbilgi
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Durmayın! Fikriniz bizim için çok önemli :)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Bir Şeyler Ara