kişisel gelişim ne demektir

Kişisel Gelişim Ne demektir?

Kişisel Gelişim kavramından söz edildiğinde insanın kendi kendisini yenilemesi ve geliştirmesi gibi basit bir anlam çıkarılmamalıdır. Konu aslında hafife alınmayacak kadar ciddi bir konudur. Aşağıda kişisel gelişim kavramı ile ilgili temel bilgiler sunulmuştur.

 

Kişisel Gelişim Ne demektir?

Her insan kendine özgü yetenek, potansiyel, algı, inanç ve ritüele sahiptir. Diğer bir ifadeyle her birey kendisine özel yapıdadır. Buradan hareketle kişinin kendisini tanıması kişisel gelişim konusunda mesafe alabilmesinin ana gövdesini oluşturur. Bireyin kendisini tanımasının yolu iç yolculuğa çıkması ve kendisini tanımasından geçer. Kendi eksikliklerini, fazla taraflarını, yapabileceklerini ve yapamayacaklarını, yaptıklarını ve yapamadıklarını, istek ve arzularını ve sahip olduğu potansiyel gibi kendisiyle ilgili bir çok konuyu iyi bilmesi ve analiz etmesi gerekir. İşte buna uzmanlar insanın kendisini tanıma yolculuğu der.

 

Yukarıda açıklanan bu yolculuk sonucunda ilk olarak kendi kişiliğini keşfetmiş olur. Çünkü kişilik bulunabilsin ki sonrasında geliştirilebilsin. Ancak kişisel gelişime son zamanlarda sıkça ifade edilen “kendini formatlama” gibi çok basit bir tanımlama getirilmesi de yanlıştır. Çünkü insan denen canlı bir makine değildir ve makineye format atmak kadar basit bir işlem ortada yoktur ve çok daha ciddi bir mesele ile karşı karşıya olma durumu vardır. Yani duygularla ve mantıkla yaşayan, benlik sahibi bir varlık olan insan söz konusudur.

 

Kendisini yeterince tanıyan bir kişi sahip olduğu potansiyelinin de farkına varmış olur. O güne kadar yeterince harekete geçmemiş ya da hiç harekete geçmemiş bu potansiyeli devreye sokar. Ve bu potansiyeli kendi başarısı adına kullanabilmenin yöntemlerini benliğine yerleştirir ve kalıcı hale getirir. Artık birey bu aşamadan sonra kim olduğunun ve potansiyelinin farkındadır. Sınırlarını da bilir ve hedeflerini de bu yönde belirler. Koyduğu hedeflere ulaştıkça ve başarılarını gördükçe kişilikte aynı ölçüde gelişmeye devam eder.

 

Kişisel gelişim nedir sorusuna şu cevapta elbette verilebilir. Sahip olunan akıl ve bilincin kalp süzgecinden geçirilmesi sonucunda bireyin kendi yol haritasını belirlemesi denebilir. Bir kaç tanımlama da şöyle yapılabilir. Hedeflere ulaşmak için insanı motive eden ve belirli bir disipline sokan bir süreç denebilir. Çevreyle iyi ilişkiler kurabilmek için harekete geçmek denebilir. O güne kadar taşınan olumsuz düşünceler, inançlar, yargı ve kalıpları değiştirerek olumlu ve yapıcı yargı, düşünce ve kalıpları benimsemektir de denebilir.

 

İnsan istese de istemese de, benimsese de benimsemese de eğişim denilen olgunun bir parçasıdır ve tam ortasındadır. Çünkü geçen zaman içinde etrafındaki gördüğü ya da görmediği her şey, her olgu değişim içindedir ve değişmektedir. Ancak kişisel gelişim denen şey hayatın doğal akışı içerisinde yaşanan gelişimden ve değişimden farklı bir olgudur. Çünkü bilinçli bir şekilde yapılan tercih sonucunda yaşanan gelişimdir. Birey kendi yeteneklerini, bilgisini, sahip olduğu gücü bilinçli yaptığı bir seçim doğrultusunda rotaya sokar. Ancak bunun ardından daha önce içinde bulunduğu halden bir başka hale geçebilir. Yaşamını da bu belirlediği rota doğrultusunda sürdürür ve yaşamaya devam eder. Ayrıca gelişim burada durmaz her an öğrenmeye açık ve dayalı bir biçimde kendini yeniler, tazeler ve böyle sürer gider.

 

Yazar Hakkında
Toplam 307 yazı
naturelbilgi
naturelbilgi
Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Durmayın! Fikriniz bizim için çok önemli :)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

×

Bir Şeyler Ara